Forsikringsvilkår velges automatisk

Oppdrag med Forsikring vil nå få vilkåret automatisk valgt dersom forsikringsselskapet bare har et aktivt forsikringsvilkår. Dette gjelder for alle forsikringsoppdrag.


Flere filter i Beta-kalkuleringen

Et nytt filter er nå tilgjengelig for å ytterligere forbedre filtreringen i Beta-kalkuleringen. Det går nå an å filtrere på «Type» (Ikke erstatningsbart; Tilleggsarbeid; Ingen).

 

Slette rom i Beta-kalkuleringen

Man kan nå slette et rom i beta-kalkuleringen. Funksjonene ligger i menyen til høyre for filter. Dette er et eksempel på hvordan vi stadig forbedrer kalkulering i den nye kalkuleringen.