Filterfunksjon for å raskere finne avtaler med hovedentreprenør

Nå har bestillere mulighet til å markere i avtalen at motparten fungerer som hovedentreprenør. Dermed ser man bare “hovedentreprenør”-avtalene når bestiller søker de til et oppdrag. Dette gjør det enklere å finne den parten i oppdraget man leter etter. Samtlige eksisterende avtaler er markert som hovedentreprenør.

Omfangskartlegging – et nytt befaringsskjema

Omfangskarttlegging er et nytt og kortfattet befaringsskjema som kan brukes som et tillegg til for eksempel en vannskadebefaring, eller som et frittstående befaringsskjema til både forsikring og ikke-forsikringsrelaterte skader. Skjemaet består av ikke-bindene spørsmål.


Bedre romvisning i filgalleriet til Mepsappen

Nå ser man alle rom i appens galleri og du kan legge inn bilder direkte i galleriet. Før gikk man til hvert enkelt rom for å legge til bilder som lå der.


Avgjøelse må tas på en oversendt kalkyle før man kan sende en ny

Når man sender en kalkyle til godkjenning må bestiller ta en avgjørelse før det kan sendes en ny. For utføreren vises dette ved at knappen «Send til godkjenning» blir inaktiv når en kalkyle alt er sendt. Det går altså ikke an å ha flere kalkyler i omløp samtidig for samme oppdrag. Formålet med dette er å gjøre det enklere å forstå hvilken kalkyle man skal forholde seg til.


Video i besiktigelsesappen

For at dokumentasjonen for en besiktigelse skal bli så tydelig og enkel å bruke som mulig er det nå utviklet en funksjon som gjør det mulig å laste opp video (maks 100 MB) i befaringsappen.

Redigere mål og overflater i Beta-kalkuleringen

Nå kan du redigere målene på rom i Beta-kalkuleringen.


Endret plassering på bilder, notater, filter, og kalkulasjonsoversikten i Beta-kalkuleringen

Bilder, notater, filtre, og kalkulasjonsoversikten vises dette nå til høyre for kodene. Dette gjør det enklere å ha oversikt over kalkuleringen.


Summer oppdateres fortløpende i Beta-kalkuleringen

Summene i kalkuleringsoversikten oppdateres nå kontinuerlig når man gjør endringer i beta-kalkuleringen. Man trenger altså ikke lengre å trykke på en oppdateringsknapp.


To nye filter i Beta-kalkuleringen 

Det er nå to nye filter tilgjengelig i Beta-kalkuleringen. «Utfører mangler» er nå lagt inn under «Utfører», og man kan filtrere på «Avskriving» (med eller uten).

Rediger raden i Beta-kalkuleringen

Det er nå mulig å redigere mengde, bransje, utfører, justere avskrivinger, registrere som ikke-erstatningsbart, samt registrere som tilleggsarbeid på radene i Beta-kalkuleringen (bare for Meps-koder).


Send kalkyle til godkjenning i Beta-kalkuleringen

Nå ligger det en knapp i Beta-kalkuleringen for å sende en kalkyle til godkjenning.