I MEPS-versjonen 9. februar finner du en rekke forbedringer, blant annet at MEPS oppretter et varsel for uendrede oppdrag. "Oppfølging" gjør at det nå er mulig å se hvor mange aktive "å gjøre" det er i en organisasjon, forretningsenhet, gruppe eller kontaktperson.

Nedenfor kan du lese flere detaljer om den nye versjonen.


Sammendrag av release notes MEPS

  • Nytt varsel for uendrede oppdrag
  • Oppfølging
  • Tidsstempel på bilder og dokumenter
  • Naviger mellom ulike oppdrag direkte fra kalkuleringen når det er flere boliger involvert i en skade
  • Nye, justerte og fjernede koder
  • Flytt bilder til en annen mappe for bilder som ikke skal vises i befaringsrapporten
  • Koordinator kan enklere bli utfører i et oppdrag
  • Mulig å bruke inaktive avtaler i et oppdrag
  • Visning av sammenstillinger
  • Fjernet koder


Oppfølging

Det er nå mulig å se hvor mange aktive "å gjøre" det er i en organisasjon, forretningsenhet, gruppe eller kontaktperson. Visningene baseres på opprettelses datoer og filtrering av oppdrag. Dette gjør det enklere å se statusen for organisasjonen/forretningsenheten og de aktive oppdragene.

Nytt varsel for uendrede oppdrag

Oppdrag som ikke har noen pågående aktivitet eller stillestående oppdrag kan utløse et varsel til brukeren dersom det går mer enn for eksempel 20 dager. Denne innstillingen utføres per organisasjon eller forretningsenhet under innstillinger for Svartider. Hvis boksen der tiden for varslinger er angitt er tom, aktiveres ikke varselet.

Du kan nå bli varslet en vis tid etter siste hendelse i et oppdrag om at ingenting har skjedd.


Naviger mellom ulike oppdrag direkte fra kalkuleringen når det er flere boliger involvert i en skade

I kalkuleringen kan du nå navigere mellom oppdragene i et bygg med et hovedoppdrag og en eller flere underoppdrag. Dette forenkler prosessen med kalkulering når du som en entreprenør jobber med en skade hvor flere boliger er involvert.

Tidsstempel på bilder og dokumenter

Når du holder musen over et bilde eller dokument, vises datoen da bildet eller dokumentet ble lagt til i Meps. Denne funksjonen øker tydeligheten i prosessen og viser når et bilde eller et dokument er lagt til i oppdraget.

Nye, justerte og fjernede koder


Flytt bilder til en annen mappe for bilder som ikke skal vises i befaringsrapporten

I Meps Inspection-appen kan du nå flytte bildene som ikke er ønsket i befaringsrapporten, til en mappe som heter Øvrige (under hver befarings dokumentområde). Disse bildene akriveres og kan vises både i besiktningsappen, under bilder og under dokumenter i Meps.


Koordinator kan enklere bli utfører i et oppdrag

Koordinator som ønsker å være utfører i et oppdrag kan nå legge seg selv til, uten å måtte godta en invitasjon.


Mulig å bruke inaktive avtaler i et oppdrag

Nå kan du invitere en entreprenør til en ny rolle i et oppdrag, selv om avtalen som er i bruk i mellomtiden har blitt inaktiv.


Visning av sammenstillinger

Støtte for visning av kostnadssammenstillinger på mobil og i Internet Explorer er forbedret. Dette har tidligere vært problematisk, og nå kan du se rapporter selv på mobile enheter uten problemer.


Fjernet koder

Slettede koder vil ikke lenger vises i treet. Dette gjør kodeverket mer oppdatert og oversiktlig.