I Meps-versjonen med releasedato 15. juni kan du velge hvilke bilag du vill ha i rapporten Kundegodkjenning. En annen nyhet er at også de med rollen koordinator kan kalkulere i Beta-kalkuleringen.

Nedenfor kan du lese mer detaljert om den nye versjonen.


Oppsummering Release notes Meps

  • Koordinator i beta-kalkuleringen
  • Velge vedlegg i «Kundegodkjenning»
  • Arkivere oppdrag og reaktivere oppdrag
  • Ferdigstill oppdrag
  • Avstand til booket befaring ved tildeling av tekniker


Koordinator i beta-kalkuleringen

Nå kan til og med en koordinator kalkulere i Beta-kalkuleringen.


Velge vedlegg i «Kundegodkjenning»

Nå kan du velge hvilke vedlegg man ønsker å ta med i utskriften «Kundegodkjenning». Å kunne velge vedlegg når man skriver ut skaper større fleksibilitet i dialogen med kundene.


Arkivere oppdrag og reaktivere oppdrag

Tidligere har det vært vanskelig å se forskjell på når man er inne i et arkivert oppdrag kontra et aktivt oppdrag. Nå kommer det en fane øverst på siden som tydelig merker at man er inne i et arkivert oppdrag. Om du vil reaktivere et arkivert oppdrag, kan du gjøre dette i denne samme fanen.


Ferdigstill oppdrag

Funksjonen Ferdigstill oppdrag, som tidligere har vært under «Hendelser», er flyttet til «Parter i oppdraget», for ikke å bli oversett.


Avstand til booket besiktigelse ved tildeling av tekniker

Avstanden fra et nytt skadested til en allerede booket befaring har blitt fjernet. Alle eksisterende befaringer er fortsatt tilgjengelige i kartvisningen. Når en besiktigelse skal tildeles vil fortsatt avstand vises mellom skadested og teknikers utgangsadresse.


Nye, justerte og fjernede koder

Se nye, justerte og fjernede koder.