OBS: Denne instruksen forutsetter at du har opprettet en avtale i Meps med et forsikringselskap. Følg denne instruksen først om du jobber mot et selskap som ikke bruker Meps


Hvis du lager et kontantoppgjør, er det viktig alle koder i kalkylen gir rett verdi.

Her følger du instruksen.


Kontantoppgjør der forsikringstaker benytter en annen entreprenør

I dette kontantoppgjøret gjelder følgende:

  • Kalkylen er basert på avtaleprisen for kodens respektive bransje (bygg, rør, gulv, osv.).
  • Kalkylen skiller rigg og drift per bransje.
  • Kalkylen av rigg og drift, og transporten er basert på en avstand som blir felles på tvers av alle bransjer
  • Kalkylen legger ikke til et underentreprenørpåslag.


Følg denne fremgangsmåten:


I kalkylen

Sett Forsikringtakeren som utfører på alle koder i kalkylen (Behold eksisterende bransje)


Parter i oppdraget

OBS: Dersom det ikker en hovedentreprenør i oppdraget må du legge til en avtale på forsikringstaker som inneholder prisene som kontantoppgjøret skal baseres på. 

Dette kan være en av dine vanlige avtaler med hovedentreprenører.


Angi avstanden fra forsikringstaker til byggevarehandel.
I dette tilfellet vil avstanden være en flat avstand som er lik for alle bransjer.Kontant oppgjør hvor forsikringstaker utfører eget arbeid

I dette kontantoppgjøret gjelder følgende:

  • Kalkylen er basert på avtaleprisen for kodens respektive bransje (bygg, rør, gulv, osv.).
  • Kalkylen skiller rigg og drift per bransje.
  • Kalkylen av rigg og drift, og transporten er basert på en avstand som blir felles på tvers av alle bransjer
  • Kalkylen legger ikke til et underentreprenørpåslag.

Følg denne fremgangsmåten:

I kalkylen

Sett Forsikringtakeren som utfører på all koder i beregningen.


Sett bransjen kontant på alle koder.


Partene i oppdraget

Legg inn en avtale som kontantoppgjøret skal være basert på.
Avtalen må inneholde priser for kontant, mWu, pTu Og tWu.


Angi avstanden fra forsikringstaker til byggevarehandel.
I dette tilfellet vil avstanden være en flat avstand som er lik for alle bransjer.