Fem steg til avtale med Underentreprenør (UE)


1. Avtaleansvarlig og avtaleinnstilling


Gå til Vår Bedrift og trykk på Brukere.
Kryss av for 
Avtaleansvarlig.Gå til Vår Bedrift og Avtaleinnstillinger.

Marker Vi lager avtale som Bestiller.


2. Lage en avtale

Legg til en ny avtale ved å trykke på [+Avtale]Velg din bedrifts rolle i avtalen. Dere er Bestiller.3. Velg utfører

Søk og velg rett MEPS-bedrift. Velg kontaktperson og fastsett avtaleparter.


Avtale mot bedrift som ikke bruker MEPS.

Oppgi Underentreprenørens navn og annen bedriftsinformasjon.En generell avtale har ingen bedriftsspesifikke opplysninger.

Det kan benyttes mot flere ulike UE-selskaper.4. Fyll inn alle opplysninger i avtalen

Avtalenavnet er viktig.

Du kommer til å ha mange avtaler etter hvert. Da er det fint om du kan søke på avtalenavnet i din liste.Siden Generelle avtaler ikke er knyttet til et firmanavn, står avtalenavnet som utfører på kalkylelinjen.
5. Send til godkjenning og Godkjenn avtale

Avtaler med MEPS-selskaper sendes i MEPS til den som er valgt som kontaktperson for avtalen.

Avtalen blir gyldig for bruk når mottakeren har godkjent avtalen.

Mottakeren kan ikke redigere avtalen, men må kontakte deg for endringer.
Når du endrer avtalen, kan mottakeren laste ned siden på nytt og se den nye informasjonen direkte.Avtaler med ikke-MEPS-selskaper godkjenner du selv. Det sendes ingen varsel til selskapet fra MEPS.

Generelle avtaler godkjenner du selv.

Avtalen blir gyldig for bruk umiddelbart.