• Marker alle koder og kolonner du vil kopiere.
  • Lag en mal ved å trykke på knappen
  • Gi malen et navn og velg lagre.
  • Lukk oppdraget og åpne den andre kalkylen du vil kopiere kodene til.
  • Gå til kalkuleringen og velg det rommet du vil kopiere til (pass på at dimensjonene er angitt i rommet)
  • Les nå malen under ”Egne maler” og kopier over alle koder til rommet.
  • Alle mengder endres i henhold til de nye romdimensjonene utenom koder med st. og lpm som mengdeenhet. Det må endres manuelt.
  • Etter dette kan du ta bort malen ved å gå inn under ”Vår bedrift” og ”Maler
  • Bruk ”Søppelbøtte ” knappen for å ta bort malen.