• Trykk på ”Kalkulering” i treet.
  • Trykk på fanen”Avtalte koder”.
  • Trykk på plustegnet foran ”Avtalte koder”
  • Velg en avtalt kode i treet
  • Fyll inn de ulike feltene og velg ”Legg til”