Kun teet kertakorvauksen, on oikean arvon saamiseksi tärkeää saada kaikki koodit laskelmaan. 


Kertakorvaus, kun vakuutuksenottaja käyttää muuta urakoitsijaa

Tätä kertakorvausta koskevat seuraavat kohdat:

  • Laskenta perustuu käytettävän sopimuksen toimialakohtaisiin hintoihin (Rakennus, LVI jne.)
  • Laskenta erottelee aloitus- ja valmistelukustannukset toimialoittain.
  • Aloitus- ja kuljetuskustannusten laskenta perustuu etäisyyteen, joka on sama kaikilla toimialoilla.
  • Laskenta ei sisällä aliurakoitsijalisiä.


Toimi näin:


Laskelmassa

Aseta vakuutuksenottaja suorittajaksi kaikissa laskelman koodiriveissä.
(Säilytä olemassaoleva toimiala)


Hankkeen osapuolet

Lisää vakuutuksenottajan sopimus, joka sisältää ne hinnat, joihin kertakorvaus perustuu. Se voi olla yksi alkuperäisistä sopimuksistanne pääurakoitsijan kanssa.


Anna vakuutuksenottajan välimatka hankkeesta materiaalitoimittajalle. Tässä tapauksessa välimatka on vakioetäisyys, jota kaikki toimialat käyttävät laskelmassa. 


Kertakorvaus, kun vakuutuksenottaja suorittaa työn itse


Tätä kertakorvausta koskevat seuraavat kohdat:

· Laskenta perustuu käytettävän sopimuksen toimialan kertakorvaus hintoihin.

· Laskenta antaa yhteisen laskelman aloitus- ja valmistelukustannuksille.

· Aloitus- ja kuljetuskustannusten laskenta perustuu etäisyyteen, joka vakuutuksenottajalla on materiaalitoimittajalle.

· Beräkningen av Ställ och transport grundar sig på ett avstånd (försäkringstagarens avstånd till bygghandel).

· Laskenta ei sisällä aliurakoitsijalisiä.


Toimi näin:


Laskelmassa

Aseta kaikissa laskelman koodiriveissä suorittajaksi vakuutuksenottaja ja toimialaksi kertakorvaus.


Hankkeen osapuolet

Liitä vakuutuksenottajaan sopimus, joka kattaa ne hinnat, joihin kertakorvaussopimus perustuu. Sopimuksen tulee sisältää kertakorvaushinnat yksiköille mWu, pTu ja tWu.


Anna vakuutuksenottajan välimatka kohteesta materiaalitoimittajalle.