Under Materialprislistor kan du skapa ett eget sortiment av material som ska kunna användas när du kalkylerar för att få rätt pris och material. 

Material i den importerade listan kan kopplas till Meps-material för att väljas automatiskt i kalkylen.Materialprislistor importeras från Excelfiler som byggvaruleverantören kan tillhandahålla. 

En materialprislista kan finnas i flera versioner med olika startdatum. 

När du importerar en ny version kan du välja att återanvända kopplingarna till Meps-material från den första versionen eller en annan prislista.
Du kan även importera EAN-kod på materialprislistor för att bättre stödja logistiken mellan materialbeställare och byggvaruhus. 

EAN-koden visas sedan på materialrapporten.